Register Form

Please fill up the form below:

Analizy polskiego rynku

RYNEK SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W POLSCE w 2014

Według badania Panelu Handlu Detalicznego prowadzonego przez Nielsen, łączna sprzedaż wartościowa tychże kategorii w okresie skumulowanym od listopada 2013 do października 2014 wyniosła prawie 6 mld złotych.

EKSPORT KOSMETYKÓW Z POLSKI ZA 3 KWARTAŁY 2015 ROKU

Wytwarzane w Polsce kosmetyki były w 2015 roku eksportowane do 159 krajów.