Register Form

Please fill up the form below:

Opracował Piotr Pyziak

EKSPORT KOSMETYKÓW Z POLSKI ZA 3 KWARTAŁY 2015 ROKU

Podobnie jak w roku ubiegłym, Cosmetic Reporter podjął próbę przeanalizowania danych dotyczących eksportu polskich kosmetyków za ostatni rok. Na moment sporządzania analizy dostępne dane dotyczące eksportu dotyczą tylko 3 kwartałów 2015 roku i zostały uzupełnione na początku 2016 r. Jednak już teraz pozwalają one na określenie nowych.

Wytwarzane w Polsce kosmetyki były w 2015 roku eksportowane do 159 krajów.

Największymi indywidualnymi odbiorcami wyprodukowanych w Polsce kosmetyków są Niemcy (13,7%), Rosja (12,8%), Wielka Brytania (10,9%). Niemcy utrzymały pozycję lidera w 2015 roku i zwiększyły swój udział procentowy – z 11,9% w 2015 roku. Nieznacznie spadły udziały Rosji – 13% w 2015 i Wielkiej Brytanii – 11,6% w 2015 roku. Dane te mogą być jednak zweryfikowane przez ostateczne rezultaty za cały 2015 rok.

Podobnie jak w poprzednich latach, największym odbiorcą naszego eksportu były kraje Unii Europejskiej, które łącznie odbierają 65% naszego eksportu.

Według wstępnych i wciąż niepotwierdzonych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) eksport kosmetyków z Polski w 2014 roku wyniósł 7 miliardów 239 milionów złotych.

Kategorie eksportu polskiego przemysłu kosmetycznego to (Tabela 1. i Wykres 1.):

 • preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do pielęgnacji skóry – łączna wartość eksportu za trzy kwartały 2015 r. wyniosła 3 miliardy 87 miliony złotych. Udział procentowy wartości tej kategorii eksportowej wyniósł 43%, czyli tyle samo co w 2014 roku;
 • preparaty do golenia, dezodoranty, do kąpieli, depilatory, preparaty toaletowe, dezodoranty do pomieszczeń – łączna wartość eksportu za 2015 r. wyniosła 1 miliard 60 milionów złotych. Udział procentowy wartości tej kategorii eksportowej wyniósł 15% vs 16% w 2014 roku;
 • preparaty do higieny zębów, jamy ustnej – łączna wartość eksportu za 2015 r. wyniosła 1 miliard złotych. Udział procentowy wartości tej kategorii eksportowej wyniósł 14%, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do 2014 roku
 • preparaty do pielęgnacji włosów – łączna wartość eksportu za 2015 r. wyniosła 992 milionów złotych. Udział procentowy wartości tej kategorii eksportowej wyniósł prawie 14%, czyli tyle samo co w 2014 roku
 • perfumy i wody toaletowe – łączna wartość eksportu za 2015 r. wyniosła 964 milionów złotych. Udział procentowy wartości tej kategorii eksportowej wyniósł 13%, czyli tyle samo co w 2014 roku
 • wartość eksportu innych kategorii produktowych, jak olejki eteryczne czy mieszaniny substancji zapachowych wyniosła łącznie 134 milionów złotych. Udział procentowy wartości tych kategorii eksportowych wyniósł łącznie poniżej 2% całości eksportu

 

Wartość eksportu w podziale na regiony kształtuje się następująco (Wykres 2):

 • Kraje Unii Europejskiej odbierają 65% naszego eksportu o łącznej wartości 4 miliardów 712 milionów złotych
 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej importują produkty o łącznej wartości 1 miliarda 232 milionów złotych, co daje 17% naszego eksportu
 • Kraje rozwijające się importują 14% naszego eksportu o łącznej wartości 1 miliarda 5 milionów złotych
 • Pozostałe kraje rozwinięte importują 4% naszego eksportu o łącznej wartości 289 milionów złotych

Struktura eksportu jest bardzo zbliżona do tej za 2014 rok – wartości procentowe właściwie się nie zmieniły w porównaniu do roku ubiegłego.

Główni odbiorcy polskich kosmetyków w poszczególnych regionach

 • Kraje Unii Europejskiej – podobnie jak w roku 2014 głównymi odbiorcami polskiej kosmetyki są: Niemcy (21% łącznej wartości eksportu do Unii) i Wielka Brytania (17%) – czyli kraje z dużą liczbą mieszkających tam Polaków lubiących krajowe produkty, również te kosmetyczne. Kolejne kraje o podobnej wartości importu z Polski to Włochy (6%), Węgry (6%), Francja (6%), Hiszpania (6%) i Czechy (6%). Różnice pomiędzy nimi są nieznaczne.
 • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Rosja importuje 76%, a Ukraina 20% wartości naszego eksportu do tej części świata. Łącznie te dwa kraje odbierają 96% krajowej produkcji kosmetycznej w tym regonie. Na podsumowanie całego roku 2015 brakuje nam danych za ostatni kwartał, ale już widać, że eksport do Rosji i Ukrainy nie ucierpiał bardzo z powodu kryzysu w tych państwach. Zmieniły się nieco proporcjeę eksportu z nieznacznym wzrostem udziału Rosji i spadkiem udziału Ukrainy, ale należy przypuszczać, że dane za cały rok powinny być lepsze od oczekiwań.
 • Kraje rozwijające się – głównymi odbiorcami są: Turcja (22% naszego eksportu do tej kategorii krajów), Kazachstan (8%) i Indonezja (7%). Zaskakująco niewielka jest sprzedaż do dwóch najludniejszych krajów globu: Chin i Indii. Sprzedaż do Chin wyniosła równowartość tylko 4 milionów złotych, a sprzedaż do Indii równowartość tylko 13 milionów złotych – czyli łącznie tyle co nasz eksport do Austrii. Wydaje się, że w tej grupie krajów istnieje wciąż potencjał na duży wzrost sprzedaży. Choć sprzedaż do krajów rozwijających się jest bardzo rozdrobniona – znajduje się w tej kategorii ponad 100 krajów, to obiecująco wyglądają kraje, którym zniesiono ograniczenia w handlu jak Kuba czy Iran.
 • Pozostałe kraje rozwinięte. Tutaj numerem jeden jest RPA, która kupuje 34% naszego eksportu w tej grupie krajów. Kolejne kraje to Stany Zjednoczone – 19% i Izrael – 18 %.

 

Jak to zostało już wspomniane łączna wartość eksportu preparatów do upiększania i malowania oraz preparatów do pielęgnacji skóry za trzy kwartały 2015 r. wyniosła 3 miliardy 87 miliony złotych.

Wykres 3 pokazuje rozbicie tej kategorii na grupy produktowe:

Główną grupą eksportową powyższej kategorii są preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry – eksport o wartości 2 miliardów 30 milionów złotych stanowi 66% wartości eksportu w tej kategorii. 64% całości wartości eksportu z tej grupy trafia do krajów Unii Europejskiej, gdzie głównymi odbiorcami są Niemcy i Wielka Brytania.

Eksport preparatów do malowania oczu stanowił 380 milionów złotych, co dało 12% łącznej wartości eksportu w tej kategorii. 44% całości wartości eksportu z tej grupy trafia do krajów Unii Europejskiej, ale znaczny procentowo jest również udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej – 26%.

W następnej kolejności plasują się preparaty do malowania ust (eksport o wartości 258 milionów złotych, co daje 8% udział eksportu w tej kategorii), preparaty do manicure lub pedicure (eksport o wartości 223 milionów złotych, co daje 7% udział eksportu w tej kategorii) oraz pudry sypkie i prasowane (eksport o wartości 196 milionów złotych, co daje 6% udział eksportu w tej kategorii).

Wstępne dane dotyczące wartości eksportu za trzy kwartały roku 2015 sugerują, że jego wartość powinna być podobna, a nawet większa niż za 2014. Zapewne ma na to wpływ nie tylko znana, dobra jakość produkcji rodzimego przemysłu kosmetycznego, ale również atrakcyjne ceny, zwłaszcza po osłabieniu wartości złotówki w porównaniu do głównych walut w drugiej połowie 2015 roku.