Konkurs w Poddziałaniu PO IR 1.1.1 – BADANIA NA RYNEK – SZYBKA ŚCIEŻKA

5/10/2015
Konkurs dla MSP trwa do końca roku, edycja dla Dużych Przedsiębiorstw będzie od połowy października do końca listopada b.r. Konkurs badawczo – rozwojowy, dofinansowanie można otrzymać na koszty badań nad innowacyjnymi produktami i technologiami.
Bardzo wysoki poziom dofinansowania ( np. dla MSP może przekroczyć poziom 90 % ).
Minimalny koszt projektu – dla MSP – PLN 2 MLN, dla Dużych Przedsiębiorstw – PLN 12 MLN.