Konkurs w Poddziałaniu PO IR 2.3.4 – OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

3/10/2015
Nabór do konkursu będzie trwał w dniach od 22 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w comiesięcznych edycjach.
Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MSP.
Można otrzymać dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony praw własności przemysłowej ( patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe ) w wymiarze krajowym i międzynarodowym ( nie można zgłaszać kosztów na ochronę jedynie na terytorium RP ).Minimalna wartość projektu – PLN 10 TYS.

Maksymalna wartość projektu – PLN 1 MLN.

Maksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowalnych.