Trwa konkurs w Poddziałaniu PO IR 2.1 – WSPARCIE INFRASTRUKTURY B + R PRZEDSIĘBIORSTW

4/10/2015
Wnioski o dofinansowanie kosztów budowy lub rozbudowy laboratoriów badawczych można składać do 31 października b.r. Dofinansowanie można otrzymać głownie na zakup sprzętu i aparatury badawczej oraz roboty budowlane.
Aplikować w konkursie mogą wszyscy przedsiębiorcy – zarówno MSP jaki i Duże Przedsiębiorstwa. Minimalna wartość projektu – PLN 2 MLN.
Poziom dofinansowania – według Mapy Pomocy Regionalnej ( plus 20 % dla małych oraz 10 % dla średnich przedsiębiorstw ).