PARP uruchomi konkurs na wsparcie eksportu w Poddziałaniu PO IR 3.3.3 – GO TO BRAND

6/10/2015

 

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MSP uczestniczącym w branżowych programach promocji i w programach promocji o charakterze ogólnym. Będzie kontynuacja wsparcia MSP w programach z lat poprzednich – PO IG 6.5.2 ( PROGRAMY BRANŻOWE ) i PO IG 6.1 ( PASZPORT DO EKSPORTU ).Wsparcie będzie przeznaczone na dofinansowanie takich działań jak udział w targach i wystawach, misjach, delegacje zagraniczne, materiały promocyjne itp.


Poziom dofinansowania – od 50 % do 85 % w zależności od wielkości firmy i rodzaju kosztów i pomocy.
Minimalna wartość projektu – brak, maksymalna wartość projektu – PLN 1 MLN.
Planowany termin konkursu – 2016 rok ( dokładna data będzie podana w terminie późniejszym).