3 najnowsze konkursy

29/10/15
Ostatnio zostały ogłoszone 3 konkursy:1.Konkurs w Programie PO IR 1.1.1 ( SZYBKA ŚCIEŻKA ) w edycji dla Dużych Przedsiębiorstw

Udział brać mogą DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
Dofinansowanie można otrzymać na prace badawczo – rozwojowe

Poziom dofinansowania – możliwy ( w zależności od rodzaju badań ) do około 70 % kosztów kwalifikowalnych
Konkurs będzie otwarty do końca listopada 2015 roku

Minimalna wartość projektu – PLN 12 MLN

2.Konkurs w Programie PO IR 4.1.4 ( PROJEKTY APLIKACYJNE )
Dofinansowanie można otrzymać na badania naukowe i prace rozwojowe

Wnioskodawcą może być jedynie KONSORCJUM składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Minimalna wartość projektu – PLN 2 MLN

Udział brać mogą przedsiębiorstwa małe, średnie i duże

Dofinansowanie dla przedsiębiorców – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju badań – od ponad 40 % do ponad 90 % kosztów kwalifikowalnych

Konkurs będzie otwarty do 19.11.2015 roku

3.Konkurs regionalny w województwie wielopolskim – Program RPO WW 1.5.2 ( Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu )
Jest to konkurs typowo inwestycyjny dla MSP
Udział w konkursie mogą brać przedsiębiorstwa z sektora MSP
Realizacja projektu powinna być na terenie Wielkopolski. Dofinansowanie można otrzymać na zakup środków trwałych dla projektów mających na celu wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów i usług
   Warto podkreślić dużą alokację środków w tym konkursie – ca. PLN 300 MLN
W tym samym czasie jest otwarty konkurs w tym samym Programie RPO WW 1.5.2  ( Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ) w edycji dla większych projektów
    Warunki jak w edycji dla mniejszych projektów, ale inne wartości minimalne i maksymalne dofinansowania :
     a) minimalne dofinansowanie projektu – powyżej PLN 1 MLN
     b) maksymalne dofinansowanie projektu – PLN 10 MLNAlokacja na konkurs – PLN 100 mln