Ogłoszony został termin naboru w Programie PO IR 3.2.2 (KREDYT TECHNOLOGICZNY)

9/11/2015
Wnioski można składać w terminie od 7 grudnia 2015 roku do 20 stycznia 2016 roku.
Przed złożeniem Wniosku, należy wystąpić do banku współpracującego z BGK ( kilkanaście banków ) o przyznanie na projekt promesy kredytowej lub podpisanie umowy kredytowej warunkowej ( pod warunkiem przyznania dofinansowania na projekt w tym konkursie przez BGK ).
W przypadku wygrania w konkursie i znalezienie się na liście rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania, umowa kredytowa wchodzi w życie.
  • Dofinansowanie otrzymuje się poprzez stopniowe umarzanie części kredytu.
  • Projekt może przewidywać wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług dzięki nowej ( własnej ) lub zakupionej innowacyjnej technologii.
  • Maksymalne dofinansowanie ( tzw. premia technologiczna – maksymalnie PLN 6 MLN.
  • Nie ma progu minimalnej wartości projektu.
Dofinansowanie można otrzymać na maszyny i urządzenia, roboty budowlane, zakup nieruchomości, wartości niematerialne i prawne.

POZIOM DOFINANSOWANIA – WG. MAPY POMOCY REGIONALNEJ ( PLUS DODATKOWO 20 % DLA MAŁYCH i 10 % DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ).
Dodatkowe informacje: info@polcharm.com.pl