Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

7/12/2015

 

PARP ogłosił długo oczekiwane przez naszą branżę informacje dotyczące ogólnopolskiego programu wspierającego działania proeksportowe – Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2016 roku, a nabór wniosków zaplanowany został na październik i listopad. Do podziału na 12 branż zostało przeznaczonych 200 mln PLN. Więcej informacji w załączniku na str nr.9.

HARMONOGRAM PO IR – ROK 2016