Od początku stycznia trwają nabory w województwie lubelskim w 2 interesujących konkursach

12/01/2016

 

1.Konkurs w Programie Regionalnym RPO WL 1.2 ( BADANIA CELOWE )

 • Udział brać przedsiębiorstwa z sektora MSP i DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA.
 • Dofinansowanie można otrzymać na prace badawczo – rozwojowe
 • Poziom dofinansowania – możliwy ( w zależności od rodzaju badań ) do 80 % kosztów kwalifikowalnych
 • Konkurs będzie otwarty do 18 lutego 2016 roku
 • Maksymalna wartość dofinansowania – PLN 3 MLN
 • Minimalna wartość projektu – PLN 80 TYS
 • Maksymalna wartość projektu – PLN 5 MLN
 • Alokacja na konkurs – ponad PLN 100 MLN

 

2.Konkurs w Programie Regionalnym RPO WL 1.3 ( INFRASTRUKTURA B + R )

 • Udział brać przedsiębiorstwa z sektora MSP i DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Dofinansowanie można otrzymać na zakup lub rozwój infrastruktury B + R przedsiębiorstw
 • Poziom dofinansowania – możliwy ( w zależności od rodzaju badań ) do 70 % kosztów kwalifikowalnych
 • Konkurs będzie otwarty do 18 lutego 2016 roku
 • Maksymalna wartość dofinansowania – PLN 3 MLN
 • Minimalna wartość projektu – PLN 100 TYS
 • Maksymalna wartość projektu – PLN 10 MLN
 • Alokacja na konkurs – ponad PLN 100 MLN