REGIONALNY PROGRAM MAZOWIECKI – DZIAŁANIE 1.2 ( BADANIA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B + R )

20/01/2016

 

W regionalnym HARMONOGRAMIE dla województwa mazowieckiego ( RPO WM 2014 – 2020 ) na rok 2016
są przewidziane 2 konkursy dla przedsiębiorców, w których można będzie ubiegać się o dofinansowanie  budowy i rozbudowy własnych laboratoriów, zakup aparatury badawczej oraz działalności badawczo – rozwojowej.
PONIŻEJ PODAJEMY SZCZEGÓŁY ZNANE NA CHWILĘ OBECNĄ ( DOKŁADNE DANE BĘDĄ ZNANE W MOMENCIE OGŁOSZENIA KONKURSÓW ) :

A) DZIAŁANIE 1.2 ( DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW ) – TEMAT : PROJEKTY BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
     Termin konkursu : MARZEC 2016 ROKU ( spodziewany )
      Potencjalni Wnioskodawcy : przedsiębiorstwa ( zarówno MSP jak i Duże Przedsiębiorstwa ), które ( jak zaznaczono dosyć ogólnie – mają doświadczenie w B + R )
      Na co można uzyskać dofinansowanie : na badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych, innowacyjnych produktów lub technologii
      Rodzaje wydatków kwalifikowalnych : głównie wynagrodzenia pracowników B + R, zakup aparatury badawczej, wyników badań, zlecanie badań jednostkom naukowym
      Poziom dofinansowania : bardzo korzystny – zależny od wielkości Wnioskodawcy – do 80 % dla badań przemysłowych i do 60 % dla prac rozwojowych
      Alokacja na konkurs – ca. PLN 130 MLNB) DZIAŁANIE 1.2 ( DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW ) – TEMAT : TWORZENIE LUB ROZWÓJ ZAPLECZA B + R PRZEDSIĘBIORSTW 

     Termin konkursu : III KWARTAŁ 2016 ROKU ( spodziewany )
      Potencjalni Wnioskodawcy : przedsiębiorstwa ( zarówno MSP jak i Duże Przedsiębiorstwa )
      Na co można uzyskać dofinansowanie : na tworzenie i / lub rozwój infrastruktury B + R przedsiębiorstw
      Rodzaje wydatków kwalifikowalnych : głównie zakup aparatury badawczej, budowa lub rozbudowa laboratoriów, zakup usług doradczych od jednostek naukowych itp.
      Poziom dofinansowania : różny – w zależności od mapy pomocy regionalnej i wielkości przedsiębiorstwa
      Alokacja na konkurs – ca. PLN 85 MLN
CO WAŻNE – W OBU KONKURSACH NIE BĘDĄ WYMAGANE WYSOKIE MINIMALNE WARTOŚCI PROJEKTU TAK JAK TO JEST W PRZYPADKU
PROGRAMÓW OGÓLNOPOLSKICH ( NP. W PO IR – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ ).
W razie pytań prosimy o kontakt.